Priser

Priser

 

Vi har følgende faste priser på forskellige ydelser i praksis:
Sygemelding – hedder nu Mulighedserklæring kr. 500,00
Spiral, Cu-Nova-T kr. 400,00
Småattester: kr. 250,00
Afbud rejser: kr. 513,00
Kørekortattest – prisændring pr. 1/1-19 (Kr. 500.00) kr. 400,00 (kr. 500.00)
Udvidet kørekorts attest (>70 år) efter Sundhedsstyrelsens regler kr. 500,00
Momspligtige attester er anført inclusiv MOMS
VACCINATIONER:
Konsultationshonorar: kr. 200,00
Dertil lægges prisen for hver vaccine:
Leverbetændelse A, Havrix kr. 300,00
Leverbetændelse A, børn kr. 300,00
Leverbetændelse A+B, Twinrix: kr. 450,00
Lungebetændelse: kr. 250,00
Difteri-Stivkrampe: kr.   80,00
Japansk hjernebetændelse: kr.  880,00
Gul feber kr.  150,00
Andre vaccinationer: Spørg i praksis
 Zostervax:  kr. 1400,00
INFLUENZAVACCINATION:
over 65 år og risikopatienter Gratis
andre, incl. konsultation kr. 200,00