Praktisk info

Selvbetjening/ tidsbestilling :

Det er i disse corona tider ikke muligt, at benytte tidsbestilling i selvbetjening. Du skal for tidsbestilling altid kontakte sekretariatet telefonisk.

Telefontid

Bemærk at telefontiden kun er til korte samtaler. Du kan tale med en læge alle hverdage imellem kl. 9.45-10.15. Få råd om fortsat behandling, svar på prøver, aftale tid til akut opstået sygdom samt få fornyet recepter på medicin, som sekretærerne ikke kan bestille. Der er pres på telefonerne, derfor kun KORTE samtaler med lægerne i telefonen.

Konsultation

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-15.45, onsdag 8-12 og aftenkonsultation kl. 15.15-18.00.

Konsultationer er kun efter tidsbestilling, dog åben konsultation hver dag fra kl. 8-9 for akut opstået sygdom. Se venligst under åben konsultation vedr. dette.

TIDSBESTILLING

er kl. 8-12.00 samt kl. 13.00-15.00. Onsdag dog kun til kl. 12.

GENBESTILLING AF SÆDVANLIG MEDICIN

dog ikke sove- og nervemedicin samt morfinpræparater – kan ske i samme tidsrum som tidsbestilling.

LABORATORIET

er åbent alle dage kl. 9.00-11.30. Du skal bestille tid til dette, men have aftalt undersøgelserne i forvejen med en af lægerne. Mellem 8-9 er det ligeledes tidsbestilte prøver inkl. EKG.

VIGTIGT VEDR. ATTESTER:

Fælles for alle attester er, at man selv udfylder egne informationer inden man kommer ind til lægen og HUSK det brev der følger med da der er informationer til lægen med adresser og andet.

HANDICAPSKILT:

Ved ansøgning af handicapskilt skal man downloade skema selv og medbringe dette til lægen. Skema er lagt under LINKS. En ansøgning om handicapskilt hos lægen udløser ikke nødvendigvis et sådan skilt, dette afgøres hos  Danske Handicaporganisationer DH.

MULIGHEDSERKLÆRING:

En mulighedserklæring er en sygemelding som udfyldes i samarbejde med din arbejdsgiver ved en sygefraværssamtale. I nedenstående link kan du læse mere om hvad en mulighedserklæring er for noget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Til arbejdsgivere

SYGEFRAVÆRSSAMTALE:

Alle arbejdsgivere har pligt til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest 4 uger efter første sygedag. Her skal arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab finde frem til løsninger, der kan forkorte sygefravær.

HUSK SYGESIKRINGSBEVIS ved alle henvendelser i klinikken.

Vedr. spørgsmål om REJSEVACCINER kan vores praksisbehandler svare pr tlf. mandag, tirsdag, torsdag samt fredag i tidsrummet 13.00-13.30 på telefon nr: 4717 4344

Se også vores PATIENTFOLDER. Kan fås ved henvendelse i receptionen.

 

 Beroligende medicin og sovepiller
Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin.
Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:
Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”
Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Hav venligst cpr.nr. klar når du ringer til klinikken da du vil blive bedt om at taste det ind før du stilles igennem.
For at sikre den rigtige diagnose, og efterfølgende behandling, laves henvisninger kun i forbindelse med konsultation.
Dette gælder også henvisninger ved sundhedsforsikringer.