Nyt om Influenza og Pneumokokvaccination…

Vi ved i øjeblikket ikke mere end I gør… Det er således endnu uklart hvordan dette tilbud lavpraktisk skal rulles ud, men i første omgang ser det ud som om det kun er de allermest svage borgere på plejehjemmene der kan få tilbuddet. Pneumokokvaccinationen kommer formentlig først ud til den brede befolkning over 65 til efteråret.” Følg med i dagspressen.