Nyheder

Nyt om pneumokok-vacinen

Her er seneste nyt fra sundhedsstyrelsen om pneumokok-vaccinen.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nu-kan-udvalgte-risikogrupper-faa-gratis-pneumokokvaccination?fbclid=IwAR2vYZ21BASALqzamFfFrP7SVGtBSzgC4DOb8t79Q-ipPUPKpztuuoIXOkA

Venteværelset og Corona

For at undgå smittespredning i venteværelset, beder vi patienter møde op så tæt som muligt på det tidspunkt, de har en tid. Hvis man kommer meget for tidligt, skal man vente udenfor, så vi undgår overfyldning af venteværelset.

Bookning af tid for test med COVID19

Du kan selv booke tider til test for covid19. Du går ind med NEM id på coronaprover.dk. Børn under 2år skal via egen læge.

Pneumokok vaccination

Tilbudet om gratis vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine gælder kun til en række risikogrupper

Se her

alder over 65 år  alene er ikke en risikogruppe. Det forventes at alle over 65 år  vil blive tilbudt vaccination til efteråret.

Vi har lukket åben konsultation

Pga.  risiko for at sprede smitte med coronavirus

har vi valgt i lægehuset at stoppe med at tilbyde åben konsulation (øjeblikskonsulation) indtil videre. 

Du kan således ikke møde op i lægehuset uden forudgående aftale. Du skal i stedet ringe til lægehuset.

Se mere her: åben konsultation aflyst og videoen herunder for en forklaring af hvorfor det er vigtigt du ikke møder op, hvis du er i tvivl om du er smittet.

Corona-virus

Se nedenstående forholdsregler ved feber eller tegn på infektionssygdom. Generel information om coronavirus findes her hos sundhedsstyrelsen. Hos sundhedsstyrelsen kan du få svar på dine spørgsmål og der er ligeledes en hotline man kan ringe til.

Skærmbillede 2020-03-01 kl. 20.22.58

Forebyg smitte mod virus

Her finder du Statens Serum Instituts vejledning mod smitte med virus så som influenza og forkølelse

Forebyg smitte mod virus

Udeblivelser i praksis53723676_295940927738564_7920468564874625024_n

Vi oplever at en del patienter udebliver fra deres tider, uden at melde afbud. Vi har i februar måned talt antallet af udeblivelser ved at putte en bold i glasset hver gang en patient blev væk uanmeldt. Det blev til 48 udeblivelser over måneden – tider, andre kunne have fået, og som kunne have reduceret ventetiden hos lægerne. Husk at melde afbud til klinikken så hurtigt som muligt hvis du ikke kan komme til din planlagt tid.

Ændring i log-in på selvbetjening

Grundet den nye datalov skal man nu logge ind på vores hjemmeside/selvbetjening (oelstykkedoc.dk) med Nøglekort (nemid) eller som før med cpr nummer, koden og en ny kode som systemet sender til dig på mail. Følg anvisningerne på skærmen.

 

Retningslinjer for vaccination mod mæslinger

Her kan anbefalinger vedrørende vaccination mod mæslinger fra sundhedsstyrelsen ses

 

Antibiotika eller ej?

Antibiotikaellerej_forside

 

Nu hvor vinteren står for døren, følger virusinfektioner og snot uundgåeligt med. Det er dog sjældent at det er nødvendigt at få antibiotika, da de fleste sygdomme skylde vira, hvor antibiotika ikke har nogen effekt. Hvis du er i tvivl, har sundhedsstyrelsen lavet en række gode råd der kan hjælpe dig med at finde ud af, om din sygdom kræver antibiotika, som du kan finde lige her.

Billede-til-tekst-Antibiotika-hvornaar

Nye regler for behandlingsansvar ved udskrivelse af medicin

Sundhedsstyrelsen har bestemt, at den læge der udskriver en recept har behandlingsansvaret for at medicinen virker efter hensigten, og ikke giver bivirkninger.

Derfor skal du fremadrettet sørge for at du får din medicin fornyet af den speciallæge, hospitallæge eller det ambulatorium der er ansvarlig for din medicin.

Vi vil selvfølgelig fortsat fornye recepter på den medicin vi har ordineret, og løbende kontrollere dens effekt. Vi ved at dette kan være besværligt for dig, men det er den beslutning, som regionerne og sundhedsstyrelsen har taget.

Gode råd til børn med feber

41416242_299564797510182_2180354153702752256_n

 

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1 juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selvom de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år: 

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber. 
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre. 
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1