Nyheder

Antibiotika eller ej?

Antibiotikaellerej_forside

 

Nu hvor vinteren står for døren, følger virusinfektioner og snot uundgåeligt med. Det er dog sjældent at det er nødvendigt at få antibiotika, da de fleste sygdomme skylde vira, hvor antibiotika ikke har nogen effekt. Hvis du er i tvivl, har sundhedsstyrelsen lavet en række gode råd der kan hjælpe dig med at finde ud af, om din sygdom kræver antibiotika, som du kan finde lige her.

Billede-til-tekst-Antibiotika-hvornaar

Nye regler for behandlingsansvar ved udskrivelse af medicin

Sundhedsstyrelsen har bestemt, at den læge der udskriver en recept har behandlingsansvaret for at medicinen virker efter hensigten, og ikke giver bivirkninger.

Derfor skal du fremadrettet sørge for at du får din medicin fornyet af den speciallæge, hospitallæge eller det ambulatorium der er ansvarlig for din medicin.

Vi vil selvfølgelig fortsat fornye recepter på den medicin vi har ordineret, og løbende kontrollere dens effekt. Vi ved at dette kan være besværligt for dig, men det er den beslutning, som regionerne og sundhedsstyrelsen har taget.

Lægehuset er blevet akkrediteret

Lægehuset blev akkrediteret 6/11 2018. Akkreditering er en kvalitetsstandard som danske lægehuse skal leve op til. Du kan finde vores akkrediteringsbevis her

Gode råd til børn med feber

41416242_299564797510182_2180354153702752256_n

 

Mulighed for gratis influenzavaccination

Der er mulighed for at få foretaget en gratis influenzavaccination uden tidsbestilling på overstående dage og tidsrum hvis en eller flere af følgende passer på dig

 • Er 65 år eller derover
 • Har en kronisk sygdom
 • Er svært overvægtig med BMI over 40
 • Er gravid og mere end 12 uger henne

Derudover kan du altid en hver tid bestille en tid til vaccination, eventuelt mod egenbetaling såfremt du ikke befinder dig i ovenstående grupper.

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1 juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

 • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
 • 1675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selvom de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år: 

 1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber. 
 2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre. 
 3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1

Blodtryksmedicin med valsartan tilbagekaldes

Der er fundet potentielt sundhedsskadelige urenheder i flere varianter af medicin med det aktive stof valsartan. Medicinen bruges til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Patienter, der er i behandling med de berørte lægemidler, skal derfor kontakte deres læge snarest muligt for at blive skiftet over på anden medicin.

Al salg af de berørte lægemidler er ved at blive stoppet fra de danske apoteker.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at patienter i behandling med de berørte lægemidler med valsartan snarest muligt skifter over til anden behandling. Det skal understreges, at Lægemiddelstyrelsen vurderer, at det er forbundet med ubetydelig risiko at fortsætte behandlingen i kort tid, indtil man har mulighed for at kontakte lægen.

Se liste over de berørte produkter med valsartan, der trækkes tilbage

 • Hvis du er i behandling med et af de berørte produkter, som findes på listen ovenfor, bør du kontakte din læge snarest muligt med henblik på at skifte over til anden medicin. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med en læge, da medicinen stadig virker mod din sygdom.
 • Det er kun nogle lægemidler med indhold af valsartan, der tilbagekaldes. Det er ikke alle lægemidler med valsartan. Hvis din medicin ikke står på listen ovenfor, er din medicin ikke tilbagekaldt, og du skal fortsætte din behandling, som du plejer.

Konkret er der i de berørte lægemidler fundet urenheder, som potentielt kan være kræftfremkaldende ved længere tids brug. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at de urenheder, der er fundet, kan have været i lægemidlerne i de sidste fem år. Patienter, der har været i behandling længe, kan derfor have været udsat for urenhederne i flere år.

Lægemiddelstyrelsen er i øjeblikket ved at danne sig et overblik over situationen sammen med vores europæiske kolleger og vil løbende opdatere vores information om sagen her på hjemmesiden.