Anden nyttig information

Opfølgning på udeblivelsesboldene på vores skranke.

Vi oplever desværre i stigende omfang, at patienter udebliver fra aftalte konsultationer. Det er frustrerende, da det således optager tider som andre patienter kunne have gjort brug af. Vi har derfor besluttet os for, med virkning fra 1 maj 2019, at sende udeblivelsesbreve ud til vores patienter. Dette gøres enten med Post Nord eller på mail. Dette vil patienter som er udeblevet fra en aftalt konsultation uden at melde afbud i ordentlig tid opleve. Modtager man 3 udeblivelsesbreve i løbet af 6 måneder vil konsekvensen være, at vi frasiger os disse patienter.

Hvis du har bestilt tid som du alligevel ikke kan komme til, skal du derfor melde afbud.

Du kan afbestille din tid/melde afbud på 2 måder:

1. Ring senest dagen før på telefon 47174344, inden for vores telefontid og meld afbud. Har du en sen tid kan du også ringe tidligt samme dag.

2. Send en e-kons/mail, inden kl. 8.00 samme dag, hvor du skriver hvilken tid du melder afbud til.

Lægen kan undtagelsesvis vælge at trække advarslen tilbage, såfremt det manglende afbud forklares tilfredsstillende.

Kontaktlinser og kørekort

Bruger du kontaktlister, vær da sød at medbringe briller/kontaktlinseholder når du skal have din kørekortsattest, da du skal testes både med og uden synskorrektion

 

Henvisninger til speciallæge og fysioterapi (også ift sundhedsforsikring).

Skal du have en henvisning til speciallæge eller fysioterapi, kræver det at du møder fysisk op i klinikken til vurdering. Det vil altid være en lægelig vurdering om der skal foretages en henvisning, uanset om patienten har en sundhedsforsikring eller ej.