Akkreditering

Lægehuset blev akkrediteret 6/11 2018. Akkreditering er en kvalitetsstandard som danske lægehuse skal leve op til. Du kan finde vores akkrediteringsbevis her .